1228/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 159 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 159 § mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) som följer:

159 §

Länsskatteverket förordnar för varje länsskatteverk en eller flera tjänstemän vid skatteförvaltningen eller andra personer att som statsombud bevaka statens rätt vid beskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 276/94
StaUB 72/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.