1216/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 1 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Försäljningen anses inte vara rörelsemässig, om vederlaget för försäljningen är lön som avses i 4 § lagen om förskottsuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 126/94
StaUB 74/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.