1213/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 32 § sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 32 § 5 mom. sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78), sådant det lyder i lag av den 18 december 1992 (1440/92), som följer:

32 §
Särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Om en arbetstagare på grund av en sjukdom som har samband med havandeskap eller barnsbörd är förhindrad att utföra sitt arbete under annan tid än tiden för moderskaps- eller föräldraledigheten, har hon rätt till lön för sjukdomstid enligt 25 §. Om arbetsoförmåga som beror på sjukdom i samband med havandeskap eller barnsbörd, och moderskapsledighet fortgår i en följd, är arbetstagaren dock inte berättigad till lön för längre tid än den som stadgas i 25 § 1 mom. beträffande lön för sjukdomstid. En arbetstagare som är havande har dessutom rätt att på arbetstid och utan förlust av lön delta i medicinska undersökningar som föregår barnsbörden, om undersökningarna måste ske på arbetstid och det inte är möjligt att delta i undersökningarna på fritiden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 180/94
ApUB 5/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.