1202/1994

Förteckning angående uttaxering per skatteöre år 1995

Skattestyrelsen har med stöd av 1 § 3 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), sådant lyder i förordningen den 12 november 1982 (811/82), givit följande förteckning över den uttaxering per skatteöre av kommunalskatt tilla församling inom den evangelisk-lutheriska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som fastställts för räkenskapsåret 1995.


Förteckning 1202

Helsingfors den 7 december 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.