1197/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om revision av statshushållningen

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 19 mars 1993 om revision av statshushållningen (267/93) 26 §, samt

ändras 14 § 2 mom., 15 §, 16 § 1 mom. och 17 § som följer:

14 §

Dessutom krävs

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med offentlig hushållning och med statsförvaltningen, samt

2) av inspektionsråd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med offentlig hushållning och med statsförvaltningen; ett av inspektionsråden skall dessutom ha avlagt juris kandidatexamen.

15 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras. Övriga tjänstemän utnämns av generaldirektören.

16 §

Tjänstledighet beviljas

1) generaldirektören för högst ett år av finansministeriet och för över ett år av statsrådet, samt

2) övriga tjänstemän av generaldirektören.


17 §

En person utnämns till ett tjänsteförhållande på viss tid av den som enligt 16 § 1 mom. beviljar tjänstledighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.