1194/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om upphävande av 12 a § 4 mom. folkpensionsförordningen

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 12 a § 4 mom. folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 30 december 1991 (1700/91).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Vid sökande av ändring i beslut som givits innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.