1187/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Om en suppleant med stöd av 8 a § riksdagsordningen tillträder för att handha riksdagsmannauppdraget i stället för en riksdagsman, som valts till företrädare i Europaparlamentet, innehålls hos riksdagsmannen under denna tid hela det arvode och hela den kostnadsersättning som avses i lagen om riksdagsmannaarvode (328/47).

2 §

Denna lag träder i kraft den 19 december 1994 och gäller till dess att fullmakterna för de ledamöter som valts vid det första valet av företrädare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.

RP 297/94
GrUB 8/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.