1186/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om temporär ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

fogas temporärt till riksdagsordningen en ny 8 a §, som följer:

8 a §

Ett riksdagsmannauppdrag upphör inte på grund av att riksdagsmannen har valts till företrädare i Europaparlamentet. Handhavandet av riksdagsmannauppdraget avbryts dock för den tid under vilken det ovan nämnda uppdraget handhas och riksdagsmannen får under denna tid inte delta i riksdagsarbetet utan hans suppleant träder i stället för honom för att handha riksdagsmannauppdraget.


Denna lag träder i kraft den 19 december 1994. Lagen tillämpas räknat från den tidpunkt då riksdagen första gången sammanträder efter följande riksdagsmannaval. Den gäller till dess att fullmakterna för de ledamöter som valts vid det första valet av företrädare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.

RP 297/94
GrUB 8/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.