1185/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 1 § 3 mom. lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47), sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1985 (1110/85), som följer:

1 §

Hos riksdagsman som utnämnts till medlem av statsrådet innehålls hälften och hos riksdagsman som valts till ledamot i Europaparlamentet innehålls nio tiondedelar av honom enligt denna lag tillkommande arvode och kostnadsersättning. Hos riksdagsman, vilken som värnpliktig inträtt i aktiv tjänst eller i civiltjänst, innehålls det arvode och den kostnadsersättning som enligt denna lag tillkommer honom för tiden för nämnda tjänstgöring.


Denna lag träder i kraft den 19 december 1994.

RP 297/94
GrUB 8/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.