1184/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Om årligt arvode och pensionsförmåner för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om riksdagsmannaarvode och pension för riksdagsman, dock så att ersättningar för extra kostnader som uppstår av riksdagsmannauppdraget och resekostnader samt dagpenning inte betalas.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft den 19 december 1994.

RP 297/94
GrUB 8/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.