1175/1994

Given i Helsingfors den 13 december 1994

Lag om ändring av 3 § lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 4 mom. lagen den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/92) som följer:

3 §

Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller rättsvård, till att en ny prestation tas i bruk eller till uppdatering av registeruppgifterna eller på grund av internationella avtal eller av praktiska skäl eller när ärenden enligt lagen om stiftelser (109/30) eller föreningslagen (503/89) behandlas får det bestämmas att en avgift allmänt uppbärs till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen eller att avgift inte alls skall uppbäras. Av orsaker som hänför sig till industripolitik eller internationella avtal eller av praktiska eller andra särskilda skäl får en avgift, som annars skall fastställas så att den motsvarar prestationens självkostnadsvärde eller värde enligt kostnadsmotsvarigheten för prestationsgruppen, fastställas till ett högre belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 93 och 217/94
EkUB 30/94

Helsingfors den 13 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.