1173/1994

Given i Helsingfors den 13 december 1994

Lag om ändring av 2 § lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom. lagen den 26 juni 1992 om patent- och registerstyrelsen (575/92) som följer:

2 §
Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen har till uppgift att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Den handlägger ärenden som gäller patent, kretsmönster för integrerade kretsar, nyttighetsmodellrätt, mönsterrätt, varumärke, företagsinteckning, handelsregister, föreningsregister, stiftelseregister och övervakning av stiftelser enligt lagen om stiftelser (109/30), offentliggörande av bokslutshandlingar och firma samt tillhandahåller informationstjänst inom sitt område. Patent- och registerstyrelsen kan även genom förordning åläggas att handlägga andra industrirättsliga ärenden och ärenden i anslutning till förande av register.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 93 och 217/94
EkUB 30/94

Helsingfors den 13 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.