1164/1994

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings meddelande om vissa av avdelnings beslut

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
Främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung och övervakning av dem 8/EEO/94 7.12.1994 15.12.1994

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från veterinär- och livsmedelsavdelningen, Glogatan 4 A, 00 100 Helsingfors, tfn (90) 1601.

Bilaga I till EES-avtalet:
rådets direktiv (85/358/EEG), rådets direktiv (86/469/EEG), rådets direktiv (89/437/EEG), rådets direktiv (91/492/EEG), rådets direktiv (91/493/EEG), kommissionens beslut (89/153/EEG), kommissionens beslut (89/358/EEG), kommissionens beslut (90/515/EEG).
Gemensamma EES-kommittens beslut 21.3.1994 nr 7/94, bilaga I till EES-avtalet:
rådets direktiv (92/46/EEG), kommissionens beslut (93/256/EEG). kommissionens beslut (93/257/EEG), kommissionens beslut (93/35 1/EEG), kommissionens beslut (93/383/EEG).
Bilaga II till EES-avtalet:
rådets direktiv (86/363/EEG), rådets förordning (2377/90).
Gemensamma EES-kommittens beslut 21.3.1994 nr 7/94, bilaga II till EES-avtalet:
rådets direktiv (92/59/EEG), rådets direktiv (93/57/EEG). kommissionens förordning (675/92), kommissionens förordning (3 093/92). kommissionens förordning (895/93), kommissionens förordning (2901/93), kommissionens förordning (3425/93). kommissionens förordning (3426/93).

Helsingfors den 9 december 1994

Avdelningschef
Saara Reinius

Äldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.