1159/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72) 1 § 3 mom., 3 § 2 mom. och 14 a §,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 april 1989 (350/89) och 14 a § sådan den lyder i förordning av den 29 juni 1979 (585/79) som följer:

1 kap.

Tillsättningstillstånd

1 §

Denna förordning tillämpas inte på näringsämnespreparat som avses i förordningen om specialpreparat (349/89) och inte heller på användningen av ämnen som avses i 1 mom. såsom tillsatsämnen enligt förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (521/92). Förordningen tillämpas inte på modersmjölksersättning, tillskottsnäring eller specialberedningar för spädbarn som avses i förordningen om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (337/94). Om tillämpningen av förordningen på dietiska produkter stadgas särskilt.


3 §

Till ansökan skall fogas utlåtande av en officiell anstalt för livsmedelsundersökningar eller någon annan tillförlitlig undersökningsanstalt om ändamålsenligheten i sättet att göra tillsättningen samt om de tillsatta ämnenas hållbarhet i det färdiga livsmedlet när det uppbevaras på sedvanligt sätt.

3 kap.

Kompletterande stadganden


14 a §

Det som i 1, 2, 3 och 9 §§ är stadgat om handels- och industriministeriet eller näringsstyrelsen gäller livsmedelsverket.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1994.

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.