1136/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och protokollet i anslutning därtill samt av lagen om godkännande och tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Haag den 14 maj 1954 ingångna konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, vilken riksdagen godkänt den 3 maj 1994, samt det i anslutning till konventionen upprättade protokollet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 15 juli 1994 (1135/94) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och beträffande vilka republikens president beslutat om anslutning likaså den 15 juli 1994 och anslutningsinstrumentet deponerats hos generaldirektören för Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur den 16 september 1994, träder i kraft den 16 december 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 15 juli 1994 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och om tillämpningen av protokollet (1135/94) och denna förordning träder i kraft den 16 december 1994.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 93/94)

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.