1121/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av 3 och 15 §§ lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 3 punkten och 15 § 1 mom. 2 punkten lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. 3 punkten i lag av den 8 december 1989 (1079/89) och 15 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 9 augusti 1993 (755/93), som följer:

3 §

Förutsättningar för erhållande av bostadsbidrag är


3) att den beskattningsbara förmögenheten för dem som hör till hushållet inte vid den senast verkställda beskattningen sammanlagt överstiger ett av statsrådet årligen fastställt belopp. Till förmögenheten räknas dock inte en bostad som är i hushållets eget bruk.


15 §

Bostadsbidragets belopp justeras


2) om antalet personer som hör till hushållet ändras varaktigt eller om hushållet tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst, ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Stadgandena i 3 § 1 mom. 3 punkten tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras den 1 januari 1995 eller därefter. Lagens 15 § 1 mom. 2 punkten tillämpas från och med den 1 maj 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 272/94
MiUB 11/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.