1108/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1995

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 1 § 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/93) stadgar om mervärdesskattetagare skall enligt denna lag till folkpensionsanstalten 1995 av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 2 400 miljoner mark.

2 §

Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1 §.

3 §

De månatliga posterna skall redovisas den dag försäkringspremierna enligt lagen om skatteuppbörd (611/78) redovisas till folkpensionsanstalten.

4 §

De redovisningar som avses i denna lag och den därtill anslutna utbetalningen sköts av skattestyrelsen eller på dess förordnande av länsskatteverket.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till folkpensionsanstalten för 1995.

RP 161/94
StaUB 53/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.