1101/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av 9 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § lagen den 10 december 1990 om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90), i detta lagrum 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 12 november 1993 (944/93), som följer:

9 §

För vete, råg, korn och havre uppbärs ingen exportkostnadsavgift från och med den 1 juli till och med den 31 december 1994.


Denna lag träder i kraft den 14 december 1994 och tillämpas på spannmål som har mottagits den 1 juli 1994 och därefter.

RP 127/94
StaUB 42/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.