1088/1994

Utfärdat i Helsingfors den 1 december 1994

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1251/88), vid föredragning från finansministeriet fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Renbeteslag Värdet av nettointäkten för varje över ett år gammal ren mk
Uleåborgs län
Alakitka 58,
Halla 167,-
Hossa-Irni 71,-
Ikonen 38,-
Jokijärvi 80,-
Kallioluoma 63,-
Kiiminki 10,-
Kollaja 10,-
Livo 69,-
Näljänkä 107,-
Oijärvi 23,-
Oivanki 54,-
Pintamo 27,-
Pudasjärvi 59,-
Taivalkoski 101,-
Lapplands län
Akanlahti 85,-
Alakylä 10,-
Hammastunturi 108,-
Hirvasniemi 70,-
Isosydänmaa 135,-
Ivalo 46,-
Jääskö 10,-
Kaldoaivi 58,-
Kallio 10,-
Kemin-Sompio 107,-
Kolari 10,-
Kuivasalmi 10,-
Kuukas 10,-
Kyrö (Kittilä) 10,-
Käsivarsi 10,-
Lappi (Sodankylä) 79,-
Livo 10,-
Lohijärvi 129,-
Muddusjärvi 15,-
Muonio 10,-
Muotkatunturi 138,-
Mäntyjärvi 50,-
Narkaus 44,-
Niemelä 10,-
Näkkälä 10,-
Näätämö 77,-
Orajärvi 35,-
Oraniemi 36,-
Paatsjoki 109,-
Paistunturi 10,-
Palojärvi 52,-
Poikajärvi 95,-
Pyhäjärvi 36,-
Salla 76,-
Pohjois-Salla 56,-
Sallivaara 121,-
Sattasniemi 85,-
Syväjärvi 24,-
Timisjärvi 10,-
Tolva 17,-
Vanttaus 10,-
Vätsäri 10,-
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1994.

Helsingfors den 1 december 1994

Minister
Ilkka Kanerva

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.