1083/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 3 § jordabalken, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 november 1980 (760/80), som följer:

1 kap.

Om laga fång å jord, hus och grund, å landet, och i staden

3 §

Om offentliga köpvittnen stadgas genom förordning.

Om avgifterna till ett köpvittne och om resekostnadsersättning stadgas genom förordning. Avgiften skall vara fast och uppgå till skäligt belopp med beaktande av det arbete och de kostnader som i genomsnitt orsakas av uppdragen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 121/94
LaUB 13/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.