1081/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 24 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 8 maj 1987 (483/87), som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


24) idkande av paketreserörelse;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 32/94
EkUB 28/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.