1078/1994

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av dagen för utbetalning av barnbidrag

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. bambidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) beslutat:

1 §

Avvikande från vad som föreskrivits om betalningsdagen i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 11 november 1993 (950/93) är utbetalningsdagen för barnbidraget år 1994 den 23 december i stället för den 28 december.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 7 december 1994.

Helsingfors den 30 november 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd
Aino-Inkeri Hansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.