1066/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av 18 a § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1255/89), som följer:

18 a §

Har den försäkrade då arbetsoförmågan börjar rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/93) eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90), är den dagpenning som på grund av arbetsoförmåga skall betalas till honom minst 86 procent av beloppet av den arbetslöshetsdagpenning, det arbetsmarknadsstöd eller det utbildningsstöd som betalades till honom då arbetsoförmågan började. När beloppet av dagpenningen, arbetsmarknadsstödet eller utbildningsstödet räknas ut beaktas inte

1) lön och annan arbetsinkomst som nämns i 17 och 18 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

2) lön och annan arbetsinkomst som nämns i 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, eller

3) förmåner som nämns i 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som enligt 27 § i denna lag skall dras av från dagpenningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag tillämpas om rätten till dagpenning börjar den 1 januari 1995 eller senare.

RP 207/94
ShUB 28/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.