1045/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om semester för personer som arbetar i strålningsuppgifter vid sjukhus och hälsovårdscentraler

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 72 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91):

1 §

I denna förordning stadgas om den rätt som personer som arbetar i strålningsuppgifter vid sjukhus och hälsovårdscentraler har till särskild semester enligt 72 § strålskyddslagen (592/91) (strålningssemester).

2 §

Berättigade till strålningssemester under den semesterperiod som går ut 1995 är personer som på det sätt som stadgas nedan i 3 § har arbetat vid sjukhus eller hälsovårdscentraler i sådana strålningsuppgifter i vilka de anställda har beviljats motsvarande semester under den semesterperiod som går ut 1994.

De som arbetat i andra uppgifter än de som avses i 1 mom. har inte rätt till särskild semester med stöd av denna förordning.

3 §

Strålningssemester beviljas utöver den semester som personen i fråga annars har rätt till. Semester beviljas en vardag för varje månad som personen under en period av minst sex månader, med undantag av semester samt tjänstledighet eller permittering för högst en månad, oavbrutet har utfört sådana uppgifter som avses i 2 §.

4 §

Strålningssemester skall beviljas utanför den övriga huvudsakliga delen av semestern mellan den 1 december och den 31 mars (strålningssemesterperiod).

Rätten till semester bestäms enligt situationen den 30 november.

5 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994 och är i kraft till den 30 november 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen om semester för personer i strålningsarbete vid sjukhus eller hälsovårdscentraler (1514/91).

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.