994/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av 2 § befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/93), som följer:

2 §
Befolkningsdatasystemet

Varje registerbyrå ansvarar för det egna ämbetsdistriktets registeruppgifter och för upprätthållandet av dem. Registerbyrån kan så som närmare stadgas genom förordning komma överens med en kommun som hör till ämbetsdistriktet att kommunen inom sitt område ansvarar för byggnads- och lägenhetsuppgifterna samt för upprätthållandet av dem. Kommunen har härvid samma skyldigheter i samband med upprätthållandet av uppgifter som registerbyrån har enligt denna lag och förordning som utfärdats med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 122/94
FvUB 9/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.