989/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 6-8 mom. i ikraftträdelsestadgandet förordningen den 25 augusti 1994 (773/94) om ändring av förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) samt

fogas till nämnda ikraftträdelsestadgande ett nytt 8 a mom. som följer:


6. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 109 § 1 mom. och 138 § 1 mom. godkännas vid typbesiktning före den 5 april 1995, om fordonet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

7. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 32 § 3 mom., 32 a § 1 och 3 mom., 107 a, 108, 108 a och 127 a §§, 128 § 1 mom., 136 a, 137, 137 a, 148 a och 149 §§ godkännas vid typbesiktning före den 14 juni 1995, om fordonet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

8. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 32 b § 2 mom. samt 116 och 144 §§ godkännas vid typbesiktning före den i november 1995, om fordonet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

8 a. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 32 § 3 mom., 32 a § 1 och 3 mom., 32 b § 2 mom., 107 a, 108 och 108 a §§, 109 § 1 mom., 116 och 127 a §, 128 § 1 mom., 136 a, 137 och 137 a §§, 138 §:n 1 mom. samt 144, 148 a och 149 §§ tas i bruk före den 1 januari 1999, om fordonet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.