973/1994

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag år 1995

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/92) beslutat:

1 §

Dagarna för utbetalning av barnbidrag år 1995 är den 26 januari, den 24 februari, den 24 mars, den 26 april, den 26 maj, den 22 juni, den 26 juli, den 25 augusti, den 26 september, den 26 oktober, den 24 november och den 22 december.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 11 november 1993 om dagarna för utbetalning av barnbidrag år 1994 (950/93).

Helsingfors den 9 november 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Konsultativ tjänsteman
Martti Lähteinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.