966/1994

Utfärdat i Helsingfors den 2 november 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om löneindextalet för 1995

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 1 och 3 §§ lagen den 19 augusti 1994 o undantagstillämpning 1995 av 9 § lagen om pension för arbetstagare (760/94) beslutat:

1 §

Det löneindextal för 1995 som avses i 1 § 1 mom. lagen om undantagstillämpning 1995 av 9 § lagen om pension för arbetstagare är 1712.

När löneindextalet för 1996 fastställs används dock talet 1769 som löneindextal för 1995.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 2 november 1994

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Avdelningschef, överdirektör
Tarmo Pukkila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.