964/1994

Utfärdat i Helsingfors den 2 november 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1995 av det ansvarsunderskott som 1994 uppkommer av sänkning av den försäkringspremie som uppbärs för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare samt av sänkning av försäkringspremien enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 30 december 1993 om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 (1536/93) beslutat:

1 §

Den i 2 § lagen om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 för amortering av ansvarsunderskottet avsedda procentsatsen av lönesumman för 1995 är 0.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 2 november 1994

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Avdelningschef, överdirektör
Tarmo Pukkila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.