928/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden

På föredragning av miljöministern

ändras 7 § 1 och 2 mom. förordningen den 28 oktober 1985 om oljeskyddsfonden (828/85), som följer:

7 §

Direktionen för oljeskyddsfonden, till vilken förutom en ordförande hör högst sju medlemmar och personliga suppleanter för dessa, tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Direktionens ordförande skall kunna anses vara opartisk i frågor som gäller oljeskador. I direktionen skall inrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, natur- och miljövårdsorganisationerna samt oljebranchen ha var sin företrädare och Finlands Kommunförbund två. Direktionen för oljeskyddsfonden kan på förslag av vatten- och miljöstyrelsen utse en företrädare som permanent sakkunnig. Viceordförande i direktionen är en företrädare för miljöministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.