925/1994

Utfärdat i Helsingfors den 25 oktober 1994

Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteår 1993 och fastställande av skogsvårdsavgift

Finansministeriet har med stöd av 80 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådan den lyder i lag av den 1 november 1991 (1300/91), beslutat:

1 §

Den ordinarie beskattningen för år 1993 slutförs den 30 december 1994.

Fastställandet av skogsvårdsavgift för år 1993 slutförs den 1 december 1994.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 31 oktober 1994.

Helsingfors den 25 oktober 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Timo Räbinä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.