900/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om bränsleaccis

På föredragning av finansministern

ändras 2 § 1 mom. förordningen den 25 juli 1986 om bränsleaccis (574/86), sådan den lyder i förordningen av den 20 januari 1989 (62/89), som följer:

2 §

För att skilja brännolja från dieselolja skall i sådan dieselolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid + 15° C är högst 0,89 kg/dm3 och vars kinematiska viskositet vid + 20° C är högst 20 mm2/s blandas per liter 0,0025 gram furfural samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2'-etyl)hexylamino]naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning ger en lika stark röd färg eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller de ställda kraven.Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 1994.

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.