876/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 oktober 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen

Social- och hälsovårdsministeriet har

fogat en ny 5 a § till sitt beslut av den 30 december 1993 om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (1642/93) som följer:

5 a §
Polymerer

De tekniska dokument som skall lämnas in i samband med anmälan om nya ämnen i fråga om polymerer räknas upp i bilaga I D.


Detta beslut träder i kraft den 17 oktober 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga 2 till EES-avtalet: kommissionens direktiv93/105/EG

Helsingfors den 7 oktober 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Katariina Ruuth-Rautalahti

Bilaga II

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.