867/1994

Given i Helsingfors den 7 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 1976 om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (562/76) lagens rubrik och

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., som följer:

Lag

om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden

1 §

Vad denna lag stadgar om Nordiska Investeringsbanken och fast anställda vid denna tillämpas på motsvarande sätt på Nordiska projektexportfonden och fast anställda vid denna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 2/94
StaUB 36/94

Helsingfors den 7 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.