863/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1994

Statsrådets beslut om tillsättande av behörigt organ som avses i rådets förordning om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 § 1 och 2 mom. lagen den 28 juni 1994 om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet (530/94) beslutat:

1 §

Behörigt organ som avses i artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 880/92 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke är i Finland Finlands Standardiseringsförbund SFS rf.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 nr 7/94.
Bilaga XX till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) nr 880/92.

Helsingfors den 29 september 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.