850/1994

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1994

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

(1) Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 91/67/EEG och 91/493/EEG 
(2) Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 nr 7/94. 
Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 92/48/EEG 

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Berggatan 16 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

Helsingfors den 23 september 1994

Avdelningschef
Saara Reinius

Äldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.