845/1994

Given i Helsingfors den 23 september 1994

Lag om ändring av 15 § lagen om konsumentskydd vid fastighetsförmedling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 1 mom. lagen den 15 juli 1988 om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (686/88) som följer:

15 §
Mottagande av handpenning

När fastighetsmäklaren tar emot ett köpeanbud på förmedlingsobjektet, får han för uppdragsgivarens räkning bära upp en handpenning av anbudsgivaren, om detta har överenskommits i uppdragsavtalet. Sedan mäklaren har tagit emot en handpenning, får han inte bära upp någon annan handpenning eller ta emot något annat anbud förrän den förstnämnda handlingen har återställts till anbudsgivaren eller det har blivit klart att handpenningen skall tillfalla uppdragsgivaren.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 14/94
EkUB 24/94

Helsingfors den 23 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.