824/1994

Given i Helsingfors den 16 september 1994

Lag om ändring av 34 § lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34 § 5 mom. lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70), sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1190/90), som följer:

34 §
Särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för tiden för särskild moderskapsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet. Är en arbetstagare till följd av sjukdom i samband med havandeskap eller barnsbörd förhindrad att utföra sitt arbete under annan tid än tiden för moderskaps- eller föräldraledigheten, har hon rätt till lön för sjukdomstid enligt 28 §. En arbetstagare som är havande har dessutom rätt att på arbetstid och utan förlust av lön delta i medicinska undersökningar som föregår barnsbörden om undersökningarna måste ske på arbetstid.


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1994.

RP 108/94
ApUB 3/94
Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94
Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (EEG) Nr 92/85

Helsingfors den 16 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.