822/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 september 1994

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 § och 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) samt 10 § lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93) utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskrifts- samling nr utfärdat träder i kraft upphävs
JSMb om ändring av beslutet om värdekoefficienter som skall tillämpas vid export av kött av svin och nötkreatur eller andra oxdjur som djurdelar 63/94 14.9.1994 26.9.1994 59/94

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (90) 134 211.

Helsingfors den 14 september 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Överinspektör
Sinikka Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.