814/1994

Given i Helsingfors den 12 september 1994

Förordning

om ändring av 2 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: ägärbostad

På föredragning av miljöministern

ändras i förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/82) 2 §, sådan den lyder i förordningen av den 27 augusti 1993 (783/93), som följer:

2 §
Räntestödets belopp

I räntestöd betalas tills vidare 35 procent av den ränta som uppbärs på räntestödslånet.

Räntestödet är dock högst så stort att den ränta som låntagaren skall betala är minst 4,5 procent om året av räntestödslånets återstående kapital.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. På räntestödslån enligt bostadsparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas dock fortfarande stadgandet i 2 § sådant det lyder när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 12 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.