797/1994

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1994

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har

ändrat i sitt beslut den 2 april 1993 (328/93) om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer 3 § 8 och 9 punkten, sådana de lyder i inrikesministeriets beslut av den 15 december 1993 (1318/93), samt

fogat till 3 §, sådan den lyder i nämnda beslut av den 15 december 1993, en ny 10 punkt och till del VIII i den avgiftstabell som medföljer som bilaga till beslutet, sådan den lyder i sistnämnda beslut, en ny punkt gällande fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen, som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka fast avgift uppbärs enligt bifogad avgiftstabell är


8) bevis som avses i tryckfrihetslagen,

9) bevis och intyg som avses i gruvförordningen (663/65), samt

10) i ärvdabalken (40/65) avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1994.

Helsingfors den 19 augusti 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. överinspektör
Päivi Pekkarinen

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

VIII Övriga handlingar
mk/handling
I ärvdabalken avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen 200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.