795/1994

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1994

Statsrådets beslut om inrättande av en tjänst inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med den andra tilläggsbudgeten för 1994 inrättas nedan nämnda tjänst med avtalslön räknat från den 1 december 1994.

2 §
Finlands Akademi

Inrättas:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 generaldirektör S 31
3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärder för besättande av den tjänst som har inrättats genom detta beslut får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsten inrättats.

Helsingfors den 24 augusti 1994

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Avdelningschef
Markku Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.