793/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

fogas till 18 § byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) ett nytt 5 mom., till 27 § ett nytt 2 mom. samt till 38 § ett nytt 3 mom. och

ändras 115 § 1 mom. som följer:

18 §

Beskrivningen av regionplanen skall vid behov omfatta planens konsekvenser för miljö och samhällsekonomi samt dess sociala, kulturella och övriga konsekvenser.

27 §

Beskrivningen av generalplanen skall vid behov omfatta planens konsekvenser för miljö och samhällsekonomi samt dess sociala, kulturella och övriga konsekvenser.

38 §

Beskrivningen av stadsplanen skall vid behov omfatta planens konsekvenser för miljö och samhällsekonomi samt dess sociala, kulturella och övriga konsekvenser.

115 §

Byggnadsplanen skall uppgöras på baskarta i skala 1:2000 eller i särskilda fall i större skala. Till byggnadsplanen hör beskrivning som innefattar motivering och behövliga förklaringar till förslaget. Byggnadsplanen skall dessutom vid behov omfatta planens konsekvenser för miljö och samhällsekonomi samt dess sociala, kulturella och övriga konsekvenser.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.