774/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) 28 och 34 §§ samt

fogas till förordningen en ny 27 a och en ny 27 b § som följer:

27 a §
Huvudsakliga dimensioner för motorcykel, moped samt fordon i kategori L2 och L5

De största tillåtna huvudsakliga dimensionerna för motorcyklar, mopeder samt fordon i kategori L2 och L5 är följande:

a) längd 4,0 meter
b) bredd 2,0 meter
för tvåhjuliga mopeder dock 1,0 meter
c) höjd 2,5 meter
27 b §
Last på motorcykel, moped samt fordon i kategori L2 och L5

Lasten på trehjuliga fordon i kategori L2 får inte överskrida 300 kg eller på fyrhjuliga fordon 200 kg. Lasten på trehjuliga fordon i kategori L5 får för godstransport inte överskrida 1 500 kg eller vid persontransport 300 kg. Lasten på fyrhjuliga fordon i kategori L5 får vid godstransport inte överskrida 1 000 kg eller vid persontransport 200 kg.

28 §
Bredd på cykel

Med avvikelse från 25 § 1 mom. är den största tillåtna bredden på en tvåhjulig cykel 0,80 meter. För en flerhjulig cykel är den största tillåtna bredden 1,25 meter.

34 §
Koppling av släpvagn till två- eller trehjuliga fordon

1. Till en motorcykel (kategori L3 och L4) och fordon i kategori L2 och L5 får kopplas en enaxlad släpvagn med en totalmassa på högst 0,75 ton (kategori O1) vars kopplingsmassa dock får vara högst hälften av dragfordonets olastade massa och största bredd högst 1,25 meter.

2. Till en moped (kategori L1) och cykel får kopplas en enaxlad släpvagn, vars bredd är högst 1,25 meter och kopplingsmassa högst 50 kg. Kopplingsmassan får dock inte överskrida hälften av dragfordonets olastade massa.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv:93/93/EEG

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.