767/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om temporär ändring av 5 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 5 § 1 mom. lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) som följer:

5 §
Anslag

De nödvändiga kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering ersätts inom det anslag som i statsbudgeten årligen reserveras för ändamålet. För de nödvändiga kostnaderna för sådan rehabilitering och sådant uppehälle under rehabilitering som avses i denna lag kan även användas medel av Penningautomatföreningens avkastning, inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till och med den 31 december 1995. Den tillämpas när ersättningar betalas för 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 75/94
ShUB 9/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.