757/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 5 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 3 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70), sådant det lyder i lag av den 26 juni 1992 (588/92), som följer:

5 §

Finansministeriet fastställer avlöningen för de arbetsgivartjänstemän som avses i 2 § 4 mom. när det är fråga om tjänster som specificeras i statsbudgeten samt bestämmer anställningsvillkoren för verkställande direktörerna vid statens affärsverk.Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 60/94
FvUB 6/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.