740/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 2 § lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74) 2 § 5 punkten samt

fogas till 2 § en ny 5 a-punkt som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


5) att handha den militära utbildningen,

5 a) att stöda frivillig försvarsutbildningenligt vad som stadgas genom förordning eller föreskrivs genom försvarsministeriets beslut eller beroende på ärendets art genom beslut av huvudstaben samt att också på annat sätt främja verksamhet som syftar till att stärka försvarsviljan och höja medborgarnas fysiska kondition,Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 46/94
FöUB 2/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.