738/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av lagen angående vissa grannelagsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 13 februari 1920 angående vissa grannelagsförhållanden (26/20) en ny 23 a § som följer:

23 a §

Om en verksamhet som avses i denna lag orsakar skada enligt lagen om ersättning för miljöskador (737/94), skall skadan utan hinder av 21 och 23 §§ ersättas enligt lagen om ersättning för miljöskador.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

I fråga om ersättning för skada på grund av verksamhet som har utövats innan lagen har trätt i kraft tillämpas tidigare lag, även om skadan har visat sig först efter att lagen har trätt i kraft.

RP 165/92
LaUB 10/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.