734/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om upphävande av 9 § lagen om införande av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 9 § lagen den 5 februari 1965 om införande av ärvdabalken (41/65).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 21/94
LaUB 12/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.