705/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av 14 § lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § lagen om bränsleavgift av den 13 april 1993 (337/93) som följer:

14 §
Ändringssökande och verkställighet

Beträffande skatterättelse gäller lagen om skatt på motorfordon (722/66). Ändring i beslut som gäller påförande av bränsleavgift söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län med iakttagande av lagen om skatt på motorfordon.

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 198 § mervärdesskattelagen. Besvär anförs på statens vägnar av statsombudet vid Nylands länsskatteverk.

Ett betalningsföreläggande får verkställas utan dom eller beslut med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Om bränsleavgiften inte har betalts senast på förfallodagen får fordonet mätas ut och bränsleavgiften indrivas ur fordonets värde, även om fordonet ägs av någon annan än den betalningsskyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Stadgandet i 14 § 2 mom. tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.